Banen er stengt!

2016-11-14T19:38:57+01:00

MX-banen er STENGT intil videre!
Mildværet har gjort at banen ikke er kjørbar for tilfellet og vil ikke åpnes denne uken med mindre forholdene endrer seg betraktelig.
Enduroen er åpen tirsdag da Ingar Martinsen har organisaert enduro trening. Husk at dere ha lys på sykkelen for å delta her. Enduro kan holdes åpen hvis det finnes baneansvarlig også torsdag og lørdag.

søle

Med vennlig hilsen

Styret