MX 85

– 85 ccm 2-takt / 150 ccm 4-takt – fra og med det året en fyller 10 år og ut
det året en fyller 15 år.

MX Junior

– 125 ccm 2-takt, fra det år man fyller 13 til og med det året en fyller 17 år. (må søke disp via en med trener 1 kurs ved 13 år?

MX Ungdom

– 144 ccm 2-takt / 250 ccm 4-takt
(for 4 takt gjelder aldersgrense fra det året man fyller 15 år (16 år i 2013)
til og med det året man fyller 18 år.

-144 ccm 2-takt kan kjøres fra det år man fyller 14 år.

MX 2

-144 ccm 2-takt / 250 ccm 4-takt.

MX1 – MX3 

– 250 ccm 2-takt / 450 ccm 4-takt – 500 ccm 2-takt 650 ccm 4-takt.

Enebakk Motorsportklubb