Kjøretøybevis
Alle kjøretøy som benyttes i aktiviteter i NMF, og som ikke er skiltregistrert (har hvite skilt), skal være registrert i NMFs kjøretøyregister. Skjema som skal benyttes til bestilling av kjøretøybevis finner du nederst på denne siden. Les veiledningen på skjemaet og returner ferdigutfylt skjema til forbundskontoret sammen med kvittering på betalt avgift. Husk å oppgi medlemsnummer/lisensnummer. Du vil da få et kjøretøybevis i retur per post i løpet av et par uker. Frem til kjøretøybeviset er mottatt kan kopi av bestillingsskjemaet og kvittering benyttes som kjøretøybevis.

Bedre forsikringsvilkår
NMFs forsikringsselskap har sagt at de ikke vil tilby noen forsikring av kjøretøy dersom ikke NMF kan dokumentere at forbundet har full kontroll over dette markedet gjennom et register. NMF vet at det i dag er mange som ikke får forsikret sine motorsykler, og forbundet har ønsket å bidra til at dette skal bli mulig for alle, og ikke bare for dem som har et etablert og godt kundeforhold et sted eller veldig god økonomi.

Når dere får kjøretøybeviset tilbake kan dere bestille tilleggsforsikring (brann og tyveri) da det er laget et bestillingsskjema som en del av kjøretøybeviset.

Samarbeid med politiet
I tillegg har politiet en rekke ganger etterlyst registeret hos NMF fordi dette ville bidra til å lette oppklaringer av kriminelle forhold.

Registrering av kjøretøy på klubb eller firma
Et kjøretøy kan også registreres på en annen person enn utøveren, klubb eller et firma. I de aller fleste tilfellene registreres kjøretøyet på brukeren, altså lisenstakeren. Men i noen tilfeller er det ønskelig at kjøretøyet blir registrert på en annen person. Det kan være en av utøverens foresatte for å få en bedre forsikring. For å få til dette må bestillingsskjemaet sendes inn på ordinær måte der eierens navn står påført skjemaet. Sammen med skjemaet sendes det inn et skriv om hvilken utøver som skal benytte sykkelen. Dette må inneholde:

Navn på utøver, Medlems/lisensnummer, Klubb og Gren

Klubber og firma kan også registreres som eier av kjøretøy. De benytter det vanlige bestillingsskjemaet, men skriver inn hele klubbens navn (ikke fortkortelser) i stedet for utøverens navn.

Utførsel og innførsel av kjøretøy
Ved utførsel av uregistrerte motorsportskjøretøy ut av Norge er det hver enkelts ansvar å påse at nødvendige papirer fylles ut og leveres Tollvesenet ved grensepassering, for eksempel Handelskammerets carnet eller Tollvesenets utførselsdeklarasjon. I tillegg må du kunne fremvises kjøretøybevis fra NMF som viser at kjøretøyet blir brukt i motorsportsøyemed. NB! Kjøretøybeviset i seg selv er ikke noe offentlig dokument som gir rett til fri utførsel, men et dokument som viser at kjøretøyet er godkjent for motorsportsbruk. Kontakt tollvesenet for ytterligere informasjon om reglene eller se www.toll.no.

Det er hver enkelts ansvar å følge tollvesenets regler med hensyn til import, eksport og transit av kjøretøyer, og all inn- og utførsel som ikke registreres eller følger tollprosedyrene blir sett på som smugling og kan anmeldes av tollvesenet med kraftige bøter og beslag i kjøretøyet som resultat. For mer informasjon om inn- og utførsel av motorsportskjøretøy kontaktes derfor Tollvesenet.

Skjema – Kjøretøybevis