Om Enduro

Enduro er hastighetskjøring og utholdenhet med sykkel over lang tid. Konkurransen kan deles inn i to kategorier, Enduro spesial som er kjøring på lukket område og Enduro etappeløp som kan sammenlignes med rally (som for bil).

I Norge er det tillatt å kjøre enduro på spesielt godkjente områder i regi av en klubb som er medlem i NMF som Enebakk Motorsportklubb. Det er mulig å få registrert endurosykkelen med svarte skilter når den skal brukes til trening og konkurranser, ved å fremvise kjøretøybevis som du løser hos NMF og lisens hos biltilsynet. Da kan sykkelen benyttes på offentlig vei, kjøring til og fra trening.

Alle som kjører enduro må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisens som du kan løse når du møter opp på en bane og klubben vil hjelpe deg der. For å få trening eller konkurranselisens må du gå et lisenskurs som inneholder 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk.