Alle relaterte aktiviteter:   button-pil2 Aktivitetskalender
Lokale treningsaktiviteter:       button-pil2 Treningskalender med vaktliste
TRENINGSTIDER
Tirsdager   fra kl. 17 – 20 
(Klargjøring fra ca kl. 16.30)
Torsdager                             fra kl. 17 – 20
(Klargjøring fra ca kl. 16.30)
Lørdager   fra kl. 11 – 16 
(Klargjøring fra ca kl. 10.30)

Barn under 16 år skal ha følge av en voksen, se under treningsreglement.

button-pil2 Se treningskalender med vaktliste

TRENINGSAVGIFT, MEDLEMSKAP, FØRERLISENS
Husk at for å trene må du ha med:
check1 medlemskort
check1 førerlisens
check1 kvittering for betalt treningsavgift  

button-pil2 Gå til medlemskap
button-pil2 Gå til lisensinfo
button-pil2 Gå til treningsavgift
TRENINGSREGLEMENT
Det er innført eget treningsreglement for MX-gruppa på Enebakk Motorsportsklubb på
Knatterudåsen som følger Motorsportforbundets krav og anbefaling.
Både utøvere og foresatte plikter å sette seg inn i – samt følge reglementet.
button-pil2 Gå til treningsreglement
FLAGGREGLER
Både utøver og foresatte skal sette seg inn i og forstå flaggreglene.
På Harstad Motorsport Senter i Åsegarden vil vi imidlertid gå mer over på
Tracksa lyssystem, et system for forenkler og sparer antall flaggvakter.
button-pil2 Gå til flaggregler
AKTIVITETSLEDERROLLEN
Aktivitetslederne har ansvar for organisering av treninger og at både sikkerhet og treningsreglene blir overholdt. Både utøvere og foresatte bør sette seg inn i instruksene.
button-pil2 Les om aktivitetslederrollen
button-pil2 Barneidrettsbestemmelsene
FORSKRIFTER, BESTEMMELSER og REGELVERK M.V.
For barneidrett og øvrig motorsport gjelder egne regelverk, bestemmelser m.v. På disse sidene vil du finne den informasjonen som er nødvendig. Det anbefales å lese gjennom den informasjonen som er tilgjengelig slik at man er inneforstått med dette.
button-pil2 Forskrifter