MINICROSS/MOTOCROSS, ENDURO, ATV
Reglement, lover, skjema, dokumenter og skjema
Barneidrettsbestemmelser Last ned
Barneidrettsbestemmelser – Brosjyre Last ned
Idrettens barnerettigheter – Brosjyre Last ned
NMF Forskrifter Barneidrett (Ny i 2015) Last ned
NLR Nasjonalt Løpsreglement Last ned
NMF TRENINGSreglement Last ned
NMR Nasjonalt Medisinsk reglement Last ned
NMF LOV – Lov for Norges Motorsportforbund Last ned
NMF Spesialreglement MX-SPEEDX Last ned
NMF Generelle aldersgrenser Last ned
Politiattest – Veiledning – Brosjyre Last ned
Politiattest – Søknadsskjema (fylles i, leveres klubben) Last ned
(Søknadsskjema fylles inn og leveres klubben som sender til godkjenning)
Individuelt skaderapport og skadeskjema Last ned
Legerapport med skadeskjema som leveres legen Last ned
Skaderapport og skadeskjema for treningsskade Last ned
Forsikringsbrosjyre NMF & IF Last ned
Informasjon og vilkår NIFs Barneidrettsforsikring Last ned