Flaggvakten er uhyre viktig for førernes sikkerhet og skal fokusere på kjørerne og være
aktive på flaggposten. Både føreren og flaggvaktene skal sette seg inn i banereglement og
flaggreglene. Det er imidlertid ikke flaggvaktens ansvar å hjelpe førere rundt banen så
lenge uhell og skader ikke har oppstått.
Flaggvaktens hovedoppgave er i mellom sin egen flaggpost og frem til neste flaggpost (kjørerettning) 

Offisielle flaggsignaler vil bli gitt med flagg som er 750 mm høye og 600 mm brede,
og som blir vist som følger:

rødflagg Rødt flagg
Alle utøvere må stoppe. Ved all feilstart (tyvstart) skal det benyttes svingende rødt flagg.
svartflagg Sort flagg med skilt som viser utøvers startnummer
Utøveren som får det sorte flagget med sitt startnummer skal stanse ved den funksjonæren som har vist det sorte flagget. Sort flagg betyr at det er noe feil på ditt utstyr, på motorsykkelen eller du har gjort noe som stevneleder/ RD vil informere deg om.
blåflagg Blått flagg
Vær oppmerksom, du er i ferd med å bli varvet (tatt igjen). (Blått flagg må brukes på utvalgte flaggposter av personer som kun har ansvar for blått flagg).
grønnflagg Grønt flagg
Banen er klar for start av heatet. (Grønt flagg kan kun bli benyttet av en flaggvakt med ansvar for og i forbindelse med startprosedyren).
ruteflagg Sort og hvitt – Ruteflagg
Slutt på trening og konkurranse, målflagg.
gulflagg Gult flagg
Fare på denne delen av banen. Fører må redusere hastighet og være forberedt på å stoppe. Hopping og forbikjøring av annen utøver er forbudt før hinder(ene) er passert.