Tid og sted: Auditoriet Enebakk Ungdomsskole, torsdag 9. mars Kl: 18.30

Saksliste til Årsmøtet:

1. Godkjenne de fremmøtte møtedeltagerne.
2. Valg av møtedirigent, møte-referent og to representanter til å undertegne referatet.
3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
4. Årsberetning 2016
5. Regnskap 2016
6. Innkomne forslag

 1. Klubbturer/ Klubbløp – hvordan ønsker klubbens medlemmer dette for 2017 sesongen?
 2. Reisestøtte til NM og Internasjonale løp – gjennomgå regler og avstemning
 3. Arrangere Norsemann Extreme og Høstfreseren
 4. Samarbeid mellom grenene i klubben, Enduro og Motocross
 5. Endring av EMSK lov vedrørende styrets sammensetning – antall medlemmer i styret
 6. Strøm til anlegget – forslag om at styret får i oppgave å utrede innføring av fast strøm til anlegget
 7. Klubbens budsjett for 2017
  8. Valg.

  For å ha Stemmerett på Årsmøtet må Medlemskontingenten for 2016 være betalt. Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig på forespørsel til leder@emsk.no fra 2 mars.

Med vennlig hilsen

Styret