Tid og sted: Auditoriet Enebakk Ungdomsskole, torsdag 9. mars Kl: 18.30

Foreløpig saksliste til Årsmøtet:

1. Godkjenne de fremmøtte møtedeltagerne.

2. Valg av møtedirigent, møte-referent og to representanter til å undertegne referatet.

3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

4. Årsberetning 2016

5. Regnskap 2016

6. Innkommende forslag

  • Forslag fra styret:
    • Klubbturer/ Klubbløp – hvordan ønsker klubben dette for 2017 sesongen?
    • Reisestøtte til NM og Internasjonale løp – gjennomgå regler og avstemning
    • Løp og aktiviteter 2017 – Norsemann Extreme Enduro og Høstfreseren

7. Budsjett 2017

8. Valg.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til: Enebakk Motorsportklubb, PB 49, 1914 Ytre Enebakk, eller e-post: leder@emsk.no.

Forslag skal være fremsatt skriftlig og være saklig begrunnet. Forslag må være styret i hende senest 23. februar. Kun saker som står på sakslisten, eller er kommet inn innen fristen vil bli behandlet.

For å ha Stemmerett på Årsmøtet må Medlemskontingenten for 2016 være betalt. Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig på forespørsel, eller på www.emsk.no fra 2. mars.

Med vennlig hilsen

Styret