Sett av følgende helger til klubbturer:
Uke 25: 24-25 Juni på Bøverlund.
Uke 36: 9-10 September på Knatterud.
Uke 39: 30. sept-1. 0ktober på Haslemoen
Årsmøtet vedtok at vi også i år skulle ha et samarbeid med andre klubber som tidligere år, og at styret fikk i oppdrag å finne en som var ansvarlig for klubbsamarbeidet. Dessverre har ingen sagt seg villig til å ta på seg denne oppgaven. Det begynner allerede å bli sent på sesongen, så styret har derfor besluttet å prioritere å få på plass datoer og steder slik at det blir mulig å arrangere samling først og fremst for klubbens medlemmer. Men Medlemmer av NMK Follo, Svinndal og NMK Gardermoen er også velkommen til å bli med Enebakk Motorsportklubb på disse arrangementene.
For å styrke klubben innad, har vi valgt å legge klubbturene til steder hvor det er mulighet for å kjøre både Motocross og Enduro.
Det blir påmelding til alle turene. Påmelding vil skje via Webscorer, samme opplegg som vi har brukt på familiedagen på isen de siste årene.
Påmeldingssiden blir åpnet i løpet av uke 18.
Stay tuned.