Lisens 2020 – nytt lisenssystem

For lisens 2020 har det blitt utarbeidet ny lisensordning samt nye priser.

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Lisensen inneholder en personforsikring (unntatt Radiostyrt Motorsport) og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gyldig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt.

RSM har en barnelisens 5-12 år og en voksen nasjonal lisens fra 13 år. Disse har som tidligere ingen kompetansekrav og kan kjøpes på lik linje som tidligere lisenser i RSM

Utøvertyper:

Utøverlisens 5-12 år (juniorutøvere)

Lisensen kan løses fra og med den dagen utøveren har fylt 5 år, til og med det året utøver fyller 12 år. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden. Barn under 13 år kan løse «Kom og prøv» lisens og nasjonallisens. For konkurranser, se barneidrettsforskriften.

Utøverlisens fra 13 år (seniorutøvere)

Utøvere fra 13 år er seniorutøvere og kan løse alle lisensene i NMF systemet. Disse kan konkurrere i utlandet, men da kreves det at de løser internasjonal lisens.

Lisenstyper:

«Kom og prøv» lisens

Denne lisensen erstatter SMS engangslisens og 3 mnd. opplæringslisens. Lisensen løses via SMS og gjelder i 2 måneder fra man løser den. Kan kun benyttes til trening og utøveren må skilles ut fra andre øvde utøvere i banen med for eksempel en gul vest siden disse er under opplæring. Lisensen skulle brukes under opplærings perioden og om man ønsker å prøve. Kun gyldig i Norge. Inkluderer en grunnforsikring dersom man er senior og en barneforsikring fra NIF dersom man er junior.

Nasjonal lisens

Kan løses av både junior og senior utøvere i NMF lisenssystem (ikke tilgjengelig på SMS). Denne lisensen erstatter den tidligere treningslisensen og konkurranselisensen, slik at alle som løser de har muligheten fritt til å velge om de vil konkurrere eller ikke uten å måtte løse en ny lisens. Det er kompetansekrav – gjennomført lisenskurs. Kan brukes i hele Norden. Inkluderer en utvidet forsikring.

Internasjonal lisens

Kan kun løses av senior utøvere i NMF lisenssystem (ikke tilgjengelig på SMS). Denne lisensen gjelder for konkurranser i Norden og i utlandet, men det kan være krav til ekstra lisenser. Lisensen inkluderer en max forsikring som tilfredsstiller kravene til de internasjonale forbundene.

Tillegg:

Oppgradering av forsikringsdekning

Dersom man har løst nasjonal lisens med utvidet forsikringsdekning, men ønsker en max forsikringsdekning kan dette kjøpes ekstra i NMF lisenssystem.

Søke om tilleggsgren

Krever praksis godkjent av en NMF funksjonær. Det er gratis for barn å ha lisens i flere grener, mens det koster 200 kr pr tilleggsgren.

Gjenopptagelse av utøverlisens

Har du vært inaktiv som motorsport utøver i over 5 år må du søke om gjenopptagelse.

Lisenskort

NMF utsteder ikke lenger lisenskort. Dersom du allikevel ønsker en utskrevet versjon, kan du laste ned en kopi av lisensen under «min profil» i NMF lisenssystem. Denne kan man laste ned som PDF og skrive ut.

Når det gjelder funksjonærlisenser (teknisk kontrollant, stevneleder, jury og juryleder) vil man kunne se kompetanse og skrive ut sin idretts-cv på www.minidrett.no