Endring av klasser og aldersgrenser

Det ble i år 2012  foretatt endringer i spesialreglementet mht. alder i Motocross, endringene gjelder både trening og løp.
Viktig informasjon fra NMF:

Reaksjon etter flere alvorlige ulykker
Etter flere alvorlige ulykker i Norden sesongen 2011 ble saken behandlet i Svemo høsten 2011 og brakt inn for Nordic Council’s møte første helgen i oktober hvor det ble bestemt å opprette et eget gransknings- og ulykkeskommisjon.

Forhøyet aldersgrense for 4-taktere
Det ble ganske raskt anbefalt å følge beslutningene i Svemo om å forhøye aldersgrensene for sykler med 4-takt motorer. AMX ble tidlig varslet om dette arbeidet og i midten av september la vi ut en orientering om at det ville bli endringer og i november ble det orientert om disse endringene.

Beslutning om umiddelbar iverksettelse
NMFs seksjonsstyre for motorsykkel behandlet saken på sitt møte 24. januar 2012 og den endelige behandlingen av klassene ble presentert på arrangørkonferansen 11. februar. NMFs advokat orienterte om beslutningsprosessen og at slike endringer som blir gjort av sikkerhetsmessige årsaker iverksettes umiddelbart.

Gradvise endringer i 2012 og 2013
For oss i Norge blir det i 2012 kun en endring og et tillegg. Endringen er å heve aldersgrensen for sykler med 250ccm 4-takt motorer med 1 år til 15 år og heves ytterligere til 16 år i 2013.
At dette gjøres gradvis, er for å ta hensyn til de som allerede har kjøpt sykler.
Tillegget er at det opprettes en egen klasse for 125ccm 2-takt. Beslutning om dette ble tatt på MSK i november.

• MX 85 85 ccm 2 takt / 150 ccm 4 takt – fra og med det året en fyller 13 år, ut det år en fyller 15 år
• MX junior 125 ccm 2 takt, fra det år man fyller 14 til og med det år man fyller 17 år.
• MX 2 U 144 ccm 2 takt / 250 ccm 4 takt

For 4 takt gjelder aldersgrense fra det år man fyller 15 (16 år 2013) til og med det år man fyller 18 år. 144ccm 2T kan kjøres fra det år man fyller 14 år.

• MX 2 144 ccm 2 takt / 250 ccm 4 takt
• MX 1-MX 3 250 ccm 2 takt / 450 ccm 4 takt – 500 ccm 2 takt 650 ccm 4 takt.

MX spesialreglement renskrives i disse dager, og legges ut i sin helhet medio mars 2012. Følgende endringer gjøres i MX spesialreglement, §§ 15.2.1 NM, 15.2.2 N-Cup og som generelle regler for klasser i løp og trening.

index.1