Til alle dere som har lyst til å prøve cross hos oss følger litt informasjon her:

Det er satt av faste dager. Første torsdag i mnd og tredje lørdagen i mnd. Men dersom noen av klubbens medlemmer ønsker å hjelpe noen de kjenner,ordner de dette selv. Når det passer dem.

PRISER:

100 kr leie av KUN sykkel
150kr leie sv sykkel og utstyr
50 kr leie av kun utstyr
50 kr dagsmedlemskap barn 5-12 år
75 kr dagsmedlemskap fra året du fyller 13.

I tillegg må de som prøver, løse ut en endags lisens gjennom norges motorsportforbund og dette gjøres med å sende en sms (virker ikke på tlf som er sperret,type firmtlf osv) dette gjøres samme dag og vises frem ved innsjekk. Der får du også hjelp til dette. 55kr barn 5-12 år og 105 kr fra fylte 13 år