Møt opp i god tid
     før treningen tar til slik at man har tid til å gjøre seg klar med sykkel og
     påkledning/utstyr
 Førere under 16 år må ha med en foresatt
    som skal følge føreren på banen ved all aktivitet. Førere uten foresatt
    tilgjengelig blir tatt av banen.
 Man skal skrive seg inn i treningsprotokoll
    før trening starter og framvise gyldig lisens, medlemskap i klubb og
    kvittering på betalt treningsavgift.
 Påbudt sikkerhetsutstyr skal være i bruk
    og klarert/godkjent før man kjører på banen.
 Overholde instrukser gitt av aktivitetsleder
    samt sette seg inn i reglement og flaggregler
 Kjøring i depot skal ikke forekomme
    Sykkelen skal trilles (ikke kjøres) i depot.
 Kjøring på interne veier og parkeringsplass skal ikke forekomme
     men forflytting mellom banene er godkjent, da i gangfart og iført hjelm.
     Dette gjelder også foresatte/mekanikere 🙂
Man skal ikke stanse unødig i banen
    Vis aktsomhet på banen og følge flaggreglene.
 Fastsatte treningstider skal overholdes
 Overtredelse av banereglement kan føre til bortvisning